Turkish-German translations for boşluk:

Lücken, Lücke · Leere · Freiraum · Platz · vakuum · Leertaste · Schlupfloch · Hohlraum · Leerzeichen · Raum · Leerraum · Abstand · other translations

boşluk Lücken, Lücke

Neden orada bir boşluk var?

Warum ist da eine Lücke?

Yani daha önce de sana söylediğim gibi bir sürü karışıklık, bir sürü boşluklar var

Nein naja, wie ich schon sagte es gab eine Menge Durcheinander, eine Menge Lücken

Sanal gerçeKliK ortamında genetiK uzmanlarımız DNA dizisindeKi boşluKları tespit eder.

Virtual-Reality-Displays zeigen unseren Genetikern die Lücken in der DNA-Sequenz.

Click to see more example sentences
boşluk Leere

Doldurmam gereken bir boşluk var

Ich muss eine Leere füllen

Kara bir boşluk.

Eine schwarze Leere.

Gözenekli bir boşluk.

Eine hohle Leere.

Click to see more example sentences
boşluk Freiraum

Biraz boşluğa ihtiyacım var.

Ich brauche einfach etwas Freiraum.

Biraz boşluğa mı?

Ein wenig Freiraum?

Ve gerçekten biraz boşluğa ihtiyacım var.

Und ich brauch wirklich etwas Freiraum.

Click to see more example sentences
boşluk Platz

Bir boşluk var ve ben de orayı istiyorum.

Es gibt einen freien Platz und ich will ihn haben.

İskele tarafında üç metre boşluk var sancak tarafında bir buçuk metre.

Drei Meter Platz an Backbord. Anderthalb Meter an Steuerbord.

Burada hala bir boşluk var.

Wir haben hier noch Platz.

Click to see more example sentences
boşluk vakuum

Doğa boşluktan nefret eder.

Die Natur verabscheut ein Vakuum.

Evet ama yüzen bir boşluk.

Ja, ein sich bewegendes Vakuum.

boşluk Leertaste

ÇALIŞTIRMAK İÇİN BOŞLUK TUŞUNA BASINIZ.

ZUM AKTIVIEREN LEERTASTE DRÜCKEN

Önce benim ismim, sonra boşluk, boşluk, boşluk, senin ismin.

Mein Name zuerst, dann Leertaste, Leertaste, dein Name.

boşluk Schlupfloch

Ama sözleşme de boşluklar var.

Aber Verträge haben Schlupflöcher.

İlişki anlaşmasında bir boşluk buldum.

Unser Freundschaftsabkommen hat ein Schlupfloch.

boşluk Hohlraum

Bakteri hava almayan boşlukta hapsolur ve kendisi gaz üretir.

Die Bakterien werden im luftdichten Hohlraum eingefangen, produzieren Gas

Bu bölmenin arkasında bir boşluk var.

Hinter diesem Schott befindet sich ein Hohlraum.

boşluk Leerzeichen

Bir boşluk."İki yetişkin çocuklu

Leerzeichen, zwei erwachsene Kinder

Virgül, bir boşluk.

Komma und Leerzeichen.

boşluk Raum

Evet. Çok fazla negatif boşluk var.

Ja, es gibt viel negativen Raum.

Boşluk ve zaman!

Raum und Zeit

boşluk Leerraum

Tove sende bir boşluk bıraktı.

Tove hat einen Leerraum hinterlassen.

boşluk Abstand

Evet, moleküller arası boşluk özdeş.

Ja, der intermolekulare Abstand ist identisch.