botlar

Bir kurtarma botu alacağız.

Wir nehmen eine Fluchtkapsel.

Bu botları kim giyiyor?

Wer trägt diese Stiefel?

Bir Alman U-botu!

Ein deutsches U-Boot!

Ona bir kurtarma botu verip;

Kriegt sie eine Fluchtkapsel.

Sonra botlarının mıknatısını kapatacağım.

Dann demagnetisiere ich deine Schuhe.

Ama o kovboy botlarını giymem.

Aber ich trage keine Cowboystiefel.

Bu botlar iğrenç ya!

Boh, diese scheiß Stiefel!

Bu kahrolası botları çıkarmak istiyorum!

Ich möchte diese verdammten Stiefel ausziehen!

Bu bir kurtarma botu.

Es ist eine Fluchtkapsel.

Botunun içine koyabilirsin mesela.

In deinene Stiefeln, vielleicht?