Turkish-German translations for bu şekilde:

derart · other translations

bu şekilde derart

George Clooney'e asla bu şekilde davranmazdın..

George Clooney würden Sie nie derart behandeln.

Bir daha hayatımı bu şekilde riske sokarsan

Wenn du noch mal mein Leben derart gefährdest,

Bir alfa, boğazını bu şekilde açıkta bırakmamalı.

Ein Alpha kann seine Kehle nicht derart preisgeben.