Turkish-German translations for bu kadar:

soviel · derart · other translations

bu kadar soviel

Bu kadar harcamaya iznim yok benim..

Ich habe keine Genehmigung, soviel auszugeben.

McClaren's bu kadar eğlenceli.

MacLaren's macht soviel Spaß.

Bu kadarını biliyorsun değil mi?

Soviel weißt du aber, oder?

Click to see more example sentences
bu kadar derart

Bu kadar önemli olduğunda, evet!

Wenn es derart wichtig ist, ja!