Turkish-German translations for bulaşıcı:

ansteckend · übertragbar · infektiös · other translations

bulaşıcı ansteckend

Bu hastalık ne kadar bulaşıcıdır?

Wie ansteckend ist diese Krankheit?

Çocukların hastalığı bulaşıcı değil.

Keins dieser Kinder ist ansteckend.

Dr Noah'ın basilleri çok bulaşıcı.

Dr. Noahs Bazillus ist höchst ansteckend.

Click to see more example sentences
bulaşıcı übertragbar

Çünkü bu cinsel ilişkiyle bulaşan bir hastalık baba.

Es ist eine sexuell übertragbare Krankheit, Dad.

Bir paket yer fıstık yemiş ve fıstık proteinleri bulaşıcı olabilir.

Er hat eine Tüte Erdnüsse gegessen, und Erdnussproteine wären übertragbar.

Umarım bu cinsel yolla geçen bir özellik değil.

Ich hoffe, das ist keine sexuell übertragbare Eigenschaft.

Click to see more example sentences
bulaşıcı infektiös

Hayli bulaşıcı ve Lazarus sendromuna sebep oluyor.

Es ist hoch infektiös und verursacht das Lazarus-Syndrom.

Otelinizin içine bulaşıcı madde yayılması.

Die Freisetzung einer infektiösen Substanz.

Bu da bulaşıcı bir hastalığa delalet.

Was auf eine infektiöse Krankheit deutet.