Turkish-German translations for bulaşık:

Geschirre, Geschirr · dreckig · other translations

bulaşık Geschirre, Geschirr

O bulaşıklar benim erkekliğim!

Dieses Geschirr ist meine Männlichkeit!

Unutma bu akşam bulaşık yıkama sırası sende.

Denk dran, heute spülst du das Geschirr.

Kuruyan bulaşıklar, evet.

Geschirr abtrocknen, yeah.

Click to see more example sentences
bulaşık dreckig

Son olarak da kirli bulaşıklar.

Und zum Schluss das dreckige Geschirr.