buluşlar

Bu çığır açan buluşlar, yıllar süren aralıksız çalışmalar olmasa başarılabilir mi?

Wurden diese großartigen Durchbrüche jemals erzielt ohne jahrelanges unermüdliches Studium?

Bu akşam benimle buluş.

Triff mich heute Abend.

Benimle akşam burada buluş.

Triff mich heute Nacht, hier.

Bu olağan dışı bir buluş.

Ein sehr ungewöhnlicher Fund.

Gerçek bir buluş.

Ein wahrer Glücksfund.

O zaman buluş benimle.

Dann treffen wir uns.

Berthold ışınları son buluşlardan.

Bertholdstrahlen wurden kürzlich entdeckt.

Takip için bizimle burada buluş.

Triff uns zur Verfolgung hier.

İki saat sonrasında benimle buluş.

Dann triff mich in zwei Stunden.

Benimle otelin barında buluş.

Triff mich an der Hotelbar.