Turkish-German translations for buluşma:

Treffen · Treffpunkt · Verabredungen, Verabredung · Rendezvous · Begegnung · other translations

buluşma Treffen

Gözetleme ekipmanları, gizemli buluşmalar, profesyonel bir nişancı

Überwachungs-Ausrüstung, geheime Treffen, ein professioneller Mord

Küçük bir buluşma.

Ein kleines Treffen.

O arada, ben de Mayans, Lin ve Niners'la bir buluşma ayarlayacağım.

In der Zwischenzeit arrangiere ich ein Treffen mit den Mayans, Lin und den Niners.

Click to see more example sentences
buluşma Treffpunkt

Acil buluşma noktasında buluşalım mı?

Treffen an unserem Notfall-Treffpunkt?

Takas için yeni bir buluşma yerine ihtiyacımız var.

Wir brauchen einen neuen Treffpunkt für die Übergabe.

Harbinger ve Freelancer, tahliye edin ve buluşma noktasına ilerleyin.

Harbinger und Freelancer, evakuieren und zum Treffpunkt führen.

Click to see more example sentences
buluşma Verabredungen, Verabredung

Bu beklenmedik buluşma, sinirimi biraz olsun yatıştırmıştı.

Diese unverhoffte Verabredung kühlte meinen Ärger.

İlk buluşma her zaman en zor olandır, Harry.

Die erste Verabredung ist immer die schwerste, Harry.

İyi akşamlar, Gerçek ya da Buluşma'ya hoşgeldiniz.

Guten Abend und willkommen zu Wahrheit oder Verabredung.

Click to see more example sentences
buluşma Rendezvous

Bu bir buluşma değil.

Es ist kein Rendezvous.

Yoksa gizli bir buluşma olacaktı?

Oder ist es ein geheimes Rendezvous?

BULUŞMA ÜÇÜNCÜ GÜN BİRİNCİ İNİŞ BÖLGESİNDE.

RENDEZVOUS DRITTER TAG LANDEZONE EINS.

buluşma Begegnung

Bu buluşma tesadüfen olmadı, değil mi Gandalf?

Diese Begegnung ist kein Zufall, oder, Gandalf?

Video yok, buluşmalar yok.

Keine Videos, keine Begegnungen.