Turkish-German translations for buluşmak:

Treffen · sich treffen · antreffen · erfüllen · other translations

buluşmak sich treffen

Johnny Torrio, Nucky Thompson ile buluşuyor.

Johnny Torrio trifft sich mit Nucky Thompson.

Lincoln'ın yarın öğleden sonra onunla O'Hare dışında bir striptiz kulübünde buluşmasını istiyor.

Er möchte sich morgen Nachmittag mit Lincoln in einem Stripclub außerhalb von O'Hare treffen.

Bunun bir Ayrılıkçı tuzağı olması endişesiyle Ağır zırhlı bir Jedi Kruvazörü ile buluşmak üzereler.

Eine separatistische Falle befürchtend, sollen sie sich mit einem schwerbewaffneten Jedi-Schlachtschiff treffen.

Bu kadar kısa sürede benimle buluştuğunuz için teşekkür ederim, Bayan Morgan.

Danke das Sie sich so kurzfristig mit mir treffen, Ms. Morgan.

HİTLER VE MUSSOLİNİ İLK DEFA VENEDİK'TE BULUŞTULAR.

Hitler und Mussolini treffen sich erstmals in Venedig

Benimle bu kadar kısa sürede buluştuğunuz için teşekkürler.

Danke, dass Sie sich so kurzfristig mit mir treffen.

Bir otoparkın bodurumunda buluşmak, fıziksel bir buluşma yani.

Treffen Sie sich im Tiefgeschoss eines Parkhauses. Buchstäblich.

Gazı yapan bilim adamı Wheelwright Volkoff'un en güvenilir silah alıcısıyla buluşmak istiyor.

Der Wissenschaftler Wheelwright, der es erschaffen hat, will sich mit Volkoffs zuverlässigsten Waffenhändler treffen.

Carrie; Brody, Nassrin Mughrabi ile buluşuyor.

Carrie, Brody trifft sich mit Nassrin Mughrabi.

Neden Henry Wilcox bir ALC teröristiyle buluşuyor?

Warum trifft sich Henry Wilcox mit einem ALC Terrorist?