Turkish-German translations for bundan başka:

sonst · dann · dazu · nebenbei · other translations

bundan başka sonst

Başka kim bu ajanları öldürmek ister ki?

Wer sonst würde diese Agenten ermorden wollen?

Bunu başka kimse bilmiyor.

Davon weiß sonst niemand.

Bundan başka kimin haberi var?

Wer sonst weiß davon? Niemand.

Click to see more example sentences
bundan başka dann

Yani, bir panda başka bir pandadan oral seks yapmasını isterse, bu bir cinsel tacizdir.

Tja, wenn ein Bärchen von einem anderen Bärchen Oralsex fordert, dann ist das sexuelle Belästigung.

Bu yüzden başka bir şey varsa.

Also wenn dann sonst nichts weiter ist

O zaman bana başka bir cevap bulun.

Dann finde mir eine andere Antwort.

Click to see more example sentences
bundan başka dazu

Ama bu başka bir hikaye, hem de pek acıklı bir hikaye.

Aber das ist eine andere Geschichte, und eine unerfreuliche dazu.

Hayır, bunun için çok geç fakat senin için başka bir işim var.

Nein, dazu ist es zu spät. Ich habe eine andere Aufgabe für Euch.

bundan başka nebenbei

Bu arada bu da "ho"nun kullanılabileceği başka bir örnekti.

Nebenbei ist das eine weitere akzeptierte Verwendung für den Begriff "Ho".