Turkish-German translations for cadı:

Hexe · Halloween · Hexen · Hexer · Hexenjagd · other translations

cadı Hexe

Eğer kız bir cadı gibi giyinmişse, o tam bir terbiyesiz cadıdır.

Wenn sich ein Mädchen wie eine Hexe anzieht, ist sie eine nuttige Hexe.

O zaman bir cadıyla evlenmişsin.

Dann habt Ihr eine Hexe geheiratet.

Geri dön, cadı!

Geht zurück, Hexe!

Click to see more example sentences
cadı Halloween

Benim hiç Cadılar Bayramı kostümüm olmadı.

Ich hatte nie ein Halloween-Kostüm.

Ve sonraki Cadılar Bayramı'na bunu giyip, lezbiyen bakan olarak gidebilirsin.

Und nächstes Halloween trägst du das und gehst als lesbische Ministerin.

Hadi ama, cadılar bayramı bu.

Kommt schon, es ist Halloween.

Click to see more example sentences
cadı Hexen

Büyük bir hata yapıyorsunuz cadılar!

Ihr Hexen begeht einen schweren Fehler!

Rosie cadı kostümü giyiyormuş; pembe peruklu.

Rosie trug ein Hexen Kostüm, rosa Perücke.

Sen ve cadıların ihtiyacı olan şey bir koruma ve bunu sadece ben verebilirim.

Was du und deine Hexen brauchen, ist der Schutz, den nur ich bieten kann.

Click to see more example sentences
cadı Hexer

Nasıl yani, cadı mı?

Wie meinst du, ein Hexer?

Nasıl bir erkek cadı var olabilir?

Wie kann es einen Hexer geben?

Eğer o adam bir cadı ise

Falls er ein Hexer ist

Click to see more example sentences
cadı Hexenjagd

Bunun hala bir cadı avı olduğunu mu düşünüyorsun?

Denken Sie immer noch, dass das eine Hexenjagd ist?

Cadı avcılığı nasıl gidiyor?

Wie läuft's mit der Hexenjagd?

Cadı avcılığı iyi gidiyor.

Die Hexenjagd läuft gut.

Click to see more example sentences