cahilce

Cahil taşralılar değiliz biz.

Wir sind keine ungebildeten Landeier!

İyi geceler, cahil.

Gute Nacht, Ignorant.

Bak, bir köle cahildir.

Ein Sklave ist unwissend.

Orasını bilemem. Ama Howard Stark ya kara cahil, ya da bir dahi.

Aber Howard Stark ist entweder ein Ignorant oder ein Genie.

Bu küçük kasabanın cahil bağnazları tarafından damgalanmış. Isaac mi?

Er wurde von den umnachteten Eiferern dieser kleinen Stadt gebrandmarkt.

Ben miyim cahil?

Ich bin ignorant?

Cahil bir göçmenin para kazanma kapasitesine sahip.

Er hat Verdienstaussichten eines analphabetischen lmmigranten.

Büyük ve kişiliksiz tıkış tıkış cahil satıcılılarla dolu.

Die sind groß unpersönlich überfüllt und voller unkundigem Personal.

O cahil bir mankafa.

Er ist ein Ignorant!

Özür dilerim. Ben basit, cahil bir kızım ve benim konumumdakiler dikkatli olmalı.

Tut mir leid, ich bin nur ein unwissendes Mädchen, ich muß vorsichtig sein.