Turkish-German translations for cevap:

antworten, Antwort · beantworten · reagieren · Reaktion · erwidern · other translations

cevap antworten, Antwort

Her zaman bir cevabın var.

Sie haben immer eine Antwort.

Beyler bir cevap gerekiyor.

Leute, wir brauchen eine Antwort.

Her cevaba, bir soru.

Eine Antwort, eine Frage!

Click to see more example sentences
cevap beantworten

Kaç tane daha soruya cevap vermek zorundayız?

Wie viele Fragen müssen wir noch beantworten?

Sen soruma cevap ver, lütfen.

' Bitte beantworte meine Frage.

Kaptan Kirk, soruya cevap vereceksiniz.

Captain Kirk, beantworten Sie die Frage!

Click to see more example sentences
cevap reagieren

Ne zaman vücuda bir patojen girse, vücut immünolojik bir cevap verir.

Immer dann, wenn ein Pathogen eindringt, reagiert der Körper immunologisch.

Ve benim kanserim nasıl cevap verdi?

Und wie hat mein Krebs reagiert?

Ama şimdi Echo II cevap vermiyor.

Aber jetzt reagiert Echo Zwei nicht mehr.

Click to see more example sentences
cevap Reaktion

Cevap vermiyorlar, kaptan.

Notturbo. Keine Reaktion.

Antibiyotik ve ateş düşürücülere cevap vermiyor.

Keine Reaktion auf Antibiotika und die Fiebermittel.

Eğer bu şartlanmış bir cevap değilse, ben de ne olduğunu bilmiyorum.

Wenn das keine bedingte Reaktion ist, dann weiß ich nicht.

cevap erwidern

Ama baykuş cevap verdi: "Hayır.

Aber die Eule erwiderte: "Nein.

Pekala, bu neden telsiz çağrımıza cevap vermediğini açıklıyor.

Nun, das erklärt, warum sie unseren Funkruf nicht erwidert haben.

Görünmez koro cevap verir:

Der unsichtbare Chor erwidert: