cevapla

Ah, hey, çocuklar, yönetmen kafeteryada soruları cevaplıyor, ve bu filmin hem bir parçası hem de değil!

Oh. Hey, Leute. Der Regisseur beantwortet Fragen in der Cafeteria und es ist und es ist nicht Teil des Films.

Sanırım bu efendilik bağı sorusunu cevaplıyor.

Das beantwortet wohl die Erzeugerbandfrage.

Soruları tam ve kesin cevapla.

Beantworte Fragen präzise und akkurat.

Sessizce cevapla evet yada hayır ile

Antworten Sie leisel Ja oder nein?