Turkish-German translations for cihaz:

Gerät · Instrument · Apparat · Einheit · Einrichtung · Vorrichtung · other translations

cihaz Gerät

Yakın geçmişte geliştirilmiş zararsız bir radyoaktif cihaz.

Ein kürzlich entwickeltes harmloses radioaktives Gerät.

Bir edepsizlik cihazı için.

Für ein Gerät einer Missetat.

Bir çeşit nükleer cihaz.

Eine Art nukleares Gerät.

Click to see more example sentences
cihaz Instrument

Çok sofistike bir tıbbi tarama cihazı ve cerrahi alet.

Es ist ein medizinischer Scanner und ein chirurgisches Instrument.

Arttırılmış odak uzaklığı ve renksiz bir nesneden mercekle bu cihazın büyütme gücü artacaktır.

Durch erhöhte Brennweite mit achromatischer Objektivlinse bekommt dieses Instrument eine höhere effektive Vergrößerung.

cihaz Apparat

Cihazı yok ettim, Matai Shang.

Der Apparat ist zerstört, Matai Shang.

cihaz Einheit

İletişim cihazı hasar görmüş?

Ist die Com-Einheit beschädigt?

cihaz Einrichtung

Jean-Louis'nin cihazlar üzerine çalışmaları var.

Geh für die Küchen-Einrichtung zu Jean-Louis!

cihaz Vorrichtung

Bütün cihazlar güvenli halde.

Alle Vorrichtungen sind gesichert.