dönüştürüyor

Etkisiz çözümlere değil. normalliğe dönüşe ihtiyacımız var.

Wir brauchen keine Patentlösungen, sondern eine Rückkehr zur Normalität.

Senkronize dönüşler, odak noktasındaki denge.

Synchrone Rotationen, Tarierte Schwerpunkte.

Bu bina dönüştürülmüş bir müstakil ev.

Dieses Gebäude ist ein umgebautes Sandsteinhaus.

Çünkü bir şekilde eve dönüş yolunu bulacağım.

Denn irgendwie werde ich einen Weg nach Hause finden.

Bir kaç dönüş daha yeterdi.

Noch ein paar Schwünge mehr

Bu cihaz bilişsel sürecinizi yorumlayacak ve onları görüntüye dönüştürecek.

Dieses Gerät wird eine visuelle Beschreibung. Kognitiver Prozesse.

Mekiğin rotası, sonsuz dönüşe ayarlandı.

Setze Fährenkurs fest. Endlosschleife.

Dönüş biletiniz var mı?

Haben Sie ein Rückflugticket?

Gerçeğe dönüşen bir peri masalıydı.

Ein wahr gewordenes Märchen.

Geri dönüş yok.

Kein Zurück mehr.