Turkish-German translations for dönem:

zeit · Semester · Phase · Ära · Amtszeit · Perioden, Periode · epoche · other translations

dönem zeit

Kızım çok zor bir dönemden geçiyor.

Meine Tochter macht eine schwere Zeit durch.

Çok şey istediğimi biliyorum ama bu onlar için çok zor bir dönem.

Ich weiß, ich verlange viel, aber es ist eine schwere Zeit für sie.

İkinci Dünya Savaşı Dönemi.

Zeit: der Zweite Weltkrieg

Click to see more example sentences
dönem Semester

Yeni dönem, yeni araştırmalar

Neues Semester, neue Aufgaben.

Ben üç saatte iki dönemin jeoloji dersini öğrendim.

Ich habe zwei Semester Geologie in drei Stunden gelernt.

Bak, bütün ödevlerin bende var ve bu dönemin geri kalanı için bir program ayarladım.

Schau, ich habe alle deine Hausaufgaben, und ich habe für den Rest des Semesters eine Tabelle erstellt.

Click to see more example sentences
dönem Phase

Delphine'in tutuklanmasından sonra kasvetli bir döneme girdim.

Nach Delphines Verhaftung hatte ich eine düstere Phase.

Oldukça zor bir dönemden geçiyor.

Sie macht eine schwierige Phase durch.

Juan Antonio, resimleriyle çok yaratıcı bir döneme giriyordu.

Juan Antonio durchlebte eine sehr kreative Phase in seiner Malerei.

Click to see more example sentences
dönem Ära

Ben, Tom Zarek ve bugün yeni bir dönemin ilk günü.

Ich bin Tom Zarek. Und dies ist der Beginn einer neuen Ära!

Yeni bir dönem başladı.

Eine neue Ära hat begonnen.

Lütfen benimle kadeh kaldırın. Yeni bir döneme. Bu gece başlıyor.

Bitte erhebt eure Gläser mit mir auf eine neue Ära, die heute beginnt.

Click to see more example sentences
dönem Amtszeit

Menem'in ikinci dönemi

Zweite Amtszeit Menems

Dönemi iki yıllık.

Zwei Jahre Amtszeit.

Bu ilk döneme kadar gidemeyeceksiniz Sayın Başkan.

Sie werden die erste Amtszeit nicht überstehen, Mr. President.

dönem Perioden, Periode

Çok güzel bir antika. Edo Dönemi'nden.

Eine schöne Antiquität aus der Edo-Periode.

dönem epoche

Saçmalama. Rüya takımını değişik dönemlerden oluşturamazsın.

Du mixt dein Dreamteam aus verschiedenen Epochen.