Turkish-German translations for dönme:

Rotationen, Rotation · Touren, Tour · other translations

dönme Rotationen, Rotation

Dönme yeteri kadar yavaş.

Die Rotation ist langsam genug.

dönme Touren, Tour

Farlar. Döndüklerinde tur programını düzeltirim, tamam mı?

Ich debugge das Tour-Programm, wenn sie zurück sind.