Turkish-German translations for düşünür:

denke · Denker · other translations

düşünür denke

Tanrı bu konuda ne düşünür?

Wie denkt Gott darüber?

Normal insanlar bunun iyi bir şey olduğunu düşünür.

Normale Leute, denken, das das etwas gutes ist.

Bir de insanlar senin zeki olduğunu düşünür.

Und die Menschen denken, du wärst der Klügere.

Click to see more example sentences
düşünür Denker

Düşünürler ve filozoflar, hepsi de aynı şeyi söylüyor:

Denker, Philosophen, die alle genau das Gleiche sagen

En büyük filozof ya da düşünürü.

Wer ist der größte Philosoph oder Denker?

Hinkelstrasse'den sarayına dönerken modern Tomanya başyapıtlarının önünden geçiyor. Bugünün Venüsü. Yarının düşünürü.

Die Hynkelstraße führt zum Palast zurück, vorbei an Tomanias Meisterwerken, der Heute-Venus und dem Morgen-Denker.

Click to see more example sentences