düşkünüydü

Bu adamlar kumar düşkünüydü, kokain çekerlerdi.

Sie waren degenerierte Spieler, Koksldioten.

Tommy Cavanaugh steroid düşkünüydü.

Tommy Cavanaugh war ein Anabolide.