Turkish-German translations for düşmüş:

gefallen · other translations

düşmüş gefallen

Tüm anasistemler çöktü, güç seviyeleri hızla düşüyor.

Alle Hauptsysteme versagen. Energieniveaus fallen rapide.

Bir gün, Stephen düşecek.

Eines Tages wird Stephen fallen.

Tansiyonu ve oksijen satürasyonu düşüyor.

Blutdruck und Sauerstoffsättigung fallen!

Click to see more example sentences