Turkish-German translations for düzeltme:

Korrektur · korrigieren · other translations

düzeltme Korrektur

Küçük düzeltmeler. Kanatlar ayni seviyede.

Kleine Korrekturen, Flügel horizontal.

Düzeltme, ben onları kızdırdım.

Korrektur Ich habe sie verärgert.

Bilgisayar, düzeltmeleri kaydet ve Bölüm Bir'i aç.

Computer, Korrekturen speichern und Kapitel eins öffnen.

Click to see more example sentences
düzeltme korrigieren

Önce Manny beni düzeltmeye başladı.

Zuerst hat mich Manny korrigiert.