Turkish-German translations for düzey:

Niveaus, Niveau · Höhe · Level · Ebene · Stufe · other translations

düzey Niveaus, Niveau

Kabinde artan nötrino düzeyi tespit ediyorum.

Es ist ein erhöhtes Neutrino-Niveau angezeigt.

Ve ben bu etkiyi hücresel düzeyde ölçebilirim.

Und ich kann den Rhythmus auf molekularem Niveau messen.

Bu yaratık sadece bir şey, fakat sen.. .nasıl olduysa bir şekilde T-virüsü ile hücresel düzeyde bütünleştin.

Diese Kreatur ist eine Sache, aber du du hast irgendwie den T-Virus auf zellulärem Niveau adaptiert.

Click to see more example sentences
düzey Höhe

Üst düzey keşif uçuşlarını başlatın.

Starten Sie Aufklärungsflüge in großer Höhe.

Bence Dickens ve Dean R. Koontz ile aynı düzeyde.

Er ist auf einer Höhe mit Dickens und Dean R. Koontz.

düzey Level

Karbondioksit ve metan, kritik düzeye yaklaşıyor.

Kohlendioxid und Methan sind auf roten Levels.

düzey Ebene

Sihir var, gölge oyunu, dans Çeşitli düzeylerde

Es gibt Magie, Schattenspiele, Tanz mehrere Ebenen

düzey Stufe

Bay Worf, ikinci bir emre kadar tüm güvertelerde ikinci düzey güvenlik alarmı verin.

Mr Worf, geben Sie bis auf Weiteres für alle Decks Sicherheitsalarm Stufe zwei.