Turkish-German translations for dağınık:

unordentlich · zerstreut · other translations

dağınık unordentlich

Biraz dağınık gibiydi, kumsal gibiydi.

Etwas unordentlicher. Wie ein Surfer.

Birazcık" dağınık mı?

Ein wenig unordentlich?

Dr. Watson çok dağınık bir yoldaştır.

Dr. Watson ist ein sehr unordentlicher Bursche.

Click to see more example sentences
dağınık zerstreut

Her zaman böyle dağınık düşünmeye alışıksın küçük yaratık.

Du warst immer eine so zerstreute, kleine Kreatur.

Bugün Bayan Kingsleigh'nin dikkati dağınık.

Miss Kingsleigh ist heute etwas zerstreut.