Turkish-German translations for daha çok:

mehr · lieber · eher · other translations

daha çok mehr

Daha çok yasadışı ilaçlara el konmuş ve uyuşturucu tacirleri tutuklanmıştır.

Wir haben mehr illegale Drogen beschlagnahmt, mehr Drogenstraftäter verhaftet.

Daha çok ışık gerek.

Wir brauchen mehr Licht.

Daha çok pasifti.

Eher mehr passiv.

Click to see more example sentences
daha çok lieber

İkimiz de seni çok seviyoruz.

Wir beide lieben dich sehr.

Bu çok uzun bir gece olacak hayatım.

Es wird eine sehr lange Nacht, Liebes.

Ve ben de onlardan biri olmak isterdim, eğer daha çok vaktim olsaydı.

Und ich würde es lieben, einer davon zu sein, wenn ich mehr Zeit hätte.

Click to see more example sentences
daha çok eher

Sosyoekonomik olarak konuşursam sen daha çok Latinlerin yaşadığı yoksul mahalledensin.

Sozioökonomisch gesprochen sind Sie eher eine innerstädtische Latina.

Daha çok kabus gibi!

Eher wie ein Albtraum!

Aslında ben daha çok silah imalatçısıyım.

Eigentlich bin ich eher ein Arme Hersteller.

Click to see more example sentences