Turkish-German translations for davacı:

Klägerin · Kläger · other translations

davacı Klägerin

Davacının cinsel yaşantısı konu dışı, sayın Hâkim.

Das sexuelle Vorleben der Klägerin ist irrelevant. Euer Ehren.

Bu da davacı Caitlin Fenton oluyor?

Das wäre die Klägerin, Caitlin Fenton? Ja.

davacı Kläger

Sayın Yargıç, davacı da biliyor ki algoritmayı asla açığa çıkaramayız.

Euer Ehren, der Kläger weiß, dass wir niemals die Algorithmen öffentlich machen.