dayaktan

Daha önce hiç dayak yemedim.

Ich wurde noch nie verprügelt.

Ben dayak yerdim.

Ich wurde verprügelt.

Çok fena dayak yemiş.

Sie wurde übel verprügelt.

Hayır, yine dayak yedim.

Nein, ich wurde vermöbelt.

İyi bir dayağı hakediyor.

Der verdient eine Tracht Prügel.

İyi bir dayağı hak ediyorsun Pelle.

Du verdienst eine ordentliche Tracht Prügel!

Hayır, hayır. Dayağa ihtiyacı var.

Nein, er braucht eine Abreibung.

Ayaklarda demir gülleler çizgili giysiler, dayak, pis deliklerde sonu gelmez kalışlar.

Fußketten, die Eisenkugel, Streifen, körperliche Züchtigung, endlose Aufenthalte im Loch.

İyi bir dayağı hak ediyorsun.

Du verdienst eine Tracht Prügel.

Senin iyi bir dayağa ihtiyacın var.

Du hast eine Tracht Prügel verdient.