değişebilir

Kariyerine on yıl daha devam edebilirsin. On yıl mükemmel, değişmeyen bir güzellik.

Sie können Ihre Karriere zehn Jahre fortführen, zehn Jahre perfekter, unvergänglicher Schönheit.

Bazen bizim kontrolümüz dışındaki güçler her şeyi değiştirebilir.

Manchmal können Mächte außerhalb unserer Kontrolle alles verändern.

O da bir şekil değiştiren, değil mi?

Sie ist auch ein Shifter, stimmt's?

Tanrım, bazı şeyler hiç değişmiyor.

Grundgütiger. Manche Dinge ändern sich nie.

Sizin için hiçbir şey değişmiyor, değil mi?

Nichts ändert sich jemals für euch Menschen, oder?

Beş dakika her şeyi değiştirdi.

Fünf Minuten haben alles verändert.

Bir saat Yalnızca bir saat Her şeyi değiştirebilir

Eine Stunde eine Stunde kann alles verändern.

Yani bu kitap her şeyi değiştirecek.

Ich meine, dieses Buch wird alles verändern.

Bir gün her şey değişebilir.

Eines Tages wird sich alles ändern.

Görünüşe göre bazı insanlar asla değişmiyor.

Scheinbar ändern sich manche Menschen nie.