Turkish-German translations for değişim:

Veränderung · Ölwechsel · ändern · Wechsel · Verwandlungen, Verwandlung · Austausch · Tausch · Änderung · other translations

değişim Veränderung

Bazen en büyük değişim, daha da büyük fırsatlar getirir.

Manchmal bringen große Veränderungen sogar noch größere Gelegenheiten.

Değişimden nefret ederim.

Ich hasse Veränderungen.

Değişim mi istiyorsun?

Sie wollen Veränderungen?

Click to see more example sentences
değişim Ölwechsel

Yağ değişimi için ona para bile ödedim.

Ich habe sogar für einen Ölwechsel bezahlt.

Ya bu ya da yağ değişimi beyler.

Entweder das, oder den Ölwechsel, Leute.

Yağ değişimi ne lan?

Was ist ein Ölwechsel?

Click to see more example sentences
değişim ändern

Bölge değişimi oyunuz değişti mi?

Ihr Wahlbezirk wurde geändert?

İnan bana, ben de denedim ama insanlar değişime açık değil Hıçkıdık.

Glaub mir, ich hab's auch versucht, aber die Menschen ändern sich nicht, Hicks.

Hokey'de eğlence anlayışı değişiyor ama sen değişimin bir parçası olmuyorsun.

Die Hockey-Unterhaltung ändert sich und du scheinst dich nicht mitändern zu wollen.

Click to see more example sentences
değişim Wechsel

Stephanie. Renk değişimi.

Stephanie, Farbe wechseln.

Duş, kıyafet değişimi, performans artırıcı esrar paketi.

Duschen, Wechsel der Kleidung, Tasche mit leistungssteigernden Gras.

Oda değişimi çok kafa karıştırıcı olabiliyor.

Zimmer wechseln kann sehr verwirrend sein.

değişim Verwandlungen, Verwandlung

Vücudunuz çok güzel bir değişim geçiriyor.

Ihr Körper durchläuft eine wunderschöne Verwandlung.

Değişimi durdurmak için sana bir enzim vermişler.

Wir gaben dir ein Enzym, um die Verwandlung aufzuhalten.

Değişim hakkında ne biliyorsun?

Was weißt du über Verwandlungen?

değişim Austausch

Değişimi tam olarak ne zaman yapacağını biliyoruz.

Wir wissen genau, wann er den Austausch vornehmen wird.

Bu Areola, Bizim yabancı değişim öğrencimiz.

Das ist Areola, unsere neue Austausch-Schülerin.

değişim Tausch

Burgaçlar arasi takas ve değişim için arti ürün ve ihtiyaçlari bildirin.

Bedarf und Überschüsse für vortexinternen Tausch und Handel einreichen.

On kiloton bolomitte karşılık on kiloton dilityum değişimi.

Zehn Kilotonnen Bolomiterz im Tausch gegen zehn Kilotonnen Dilithium.

değişim Änderung

İyi bir değişim.

Eine gute Änderung.