değişimini

Bazen en büyük değişim, daha da büyük fırsatlar getirir.

Manchmal bringen große Veränderungen sogar noch größere Gelegenheiten.

Ne kadar büyük bir değişim?

Wie groß ist eine Veränderung?

Değişim asla kolay olmaz.

Veränderung ist niemals einfach.

Değişimden nefret ederim.

Ich hasse Veränderungen.

Vücudunuz çok güzel bir değişim geçiriyor.

Ihr Körper durchläuft eine wunderschöne Verwandlung.

Değişimin kaçınılmaz olduğunu biliyorum.

Ich weiß, Veränderung ist unausweichlich.

Zamansal değişimi başlat.

Temporale Inversion initiieren.

Yağ değişimi için ona para bile ödedim.

Ich habe sogar für einen Ölwechsel bezahlt.

İhtiyacımız olan değişim.

Wir brauchen Veränderung.

İyi bir değişim.

Eine gute Änderung.