Turkish-German translations for değmez:

unwürdig · other translations

değmez unwürdig

Sen bu diyarlara layık değilsin!

Du bist dieser Reiche unwürdig!

Ve değersiz hizmetkarlarınız içinde Hung Fat, en çaresiz olandır.

Von all deinen unwürdigen Dienern ist Hung Fat der mittelloseste.