denetleme

Bazen bu denetlemeler stresli olabiliyor.

Diese Inspektionen können manchmal stressig sein.

Nazir'in törenini denetlemeye gidiyorum.

Ich beaufsichtige Nazirs Zeremonie.

Gece devriyelerinin, tatbikatların veya filo entrikalarının, denetlemelerin ya da başka bir haltın olmadığı bir hayat!

Ein Leben ohne Mitternachtswache, oder Drills oder Flottenpolitik, oder Inspektionen, oder den anderen Scheiß.

Tarafsız Milletler Denetleme Komisyonu?

Beratungskommission der neutralen Nationen?

Tüm bilim, makine ve denetleme personeli toplantı odasına.

Wissenschafts-, Maschinenraum und Aufsichtspersonal in den Konferenzraum.

Nöbetçi kulesi yok. Denetleme noktası yok. Ve sokaklarda çıktıkları yeri göremiyorum.

Es gibt keinen Wachturm, keinen Kontrollpunkt, und ich kann in diese Straßen nicht einblicken.

Irak'ın Yeniden Yapılandırılması Denetleme Dairesi.

Spezial-Generalinspektor für die irakische Rekonstruktion.

Ama denetleme ekibindeki eşekler göremedi.

Die Compliance-Affen übersahen es.

Harika ve çok sabirli bir denetleme subayim olmadan yapamazdim.

Das hätt ich ohne einen großartigen und geduldigen S.O. nicht geschafft.

Ses denetleme desenlerinde benzerlik yok.

Die Modulationsmuster der Stimmen weichen ab.