Turkish-German translations for deste:

Stapel · Kartenspiel · other translations

deste Stapel

Her destede bir cinayet şeklinde?

Jeder Stapel umfasst einen Mord.

Hayır, sen sadece su taşıyıcısı bir çocuksun yardımcı kartlarla dolu bir destesi olan bir bürokratsın.

Nein, du bist nur ein Wasserträger. Ein Bürokrat mit einem Stapel Visitenkärtchen.

Bu kart sizin desteye ait, değil mi?

Die Karte gehört zu lhrem Stapel, nicht?

deste Kartenspiel

Bir deste iskambil?

Ein neues Kartenspiel?

Bir deste kağıt, bir kuş veya bir insan.

Ein Kartenspiel, einen Vogel oder eine Person.