Turkish-German translations for diğer:

ander, andere, anderer · weiterer, weiter · übrig · Alternative · sonstige, sonstig · other translations

diğer ander, andere, anderer

Diğer bütün yumurtalardan nefret ediyorum.

Ich hasse alle anderen Zubereitungsarten.

Diğer tüm testler normal.

Alle anderen Tests waren normal.

O zaman, en azından diğerleriyle birlikte oluruz.

Dann wären wir wenigstens bei den anderen.

Click to see more example sentences
diğer weiterer, weiter

Diğer bir gizem:

Ein weiteres Rätsel:

Dale Turner'ın annesi bu akşam öldü diğer bir patlamada.

Dale Turners Mutter starb heute Abend in einer weiteren Explosion.

Carcetti, Bobby Harrison hakkındaki tüm ciddi suçlamaları düşürdü ve diğer suçlamaları da küçük cezalarla atlatmasını sağladı.

Carcetti konnte die belastendsten Anklagepunkte abwenden und die weiteren auf kleine Geldstrafen reduzieren.

Click to see more example sentences
diğer übrig

Tanımlanmamış bir madde diğer bütün yolcuları öldürdü.

Ein unbekannter Wirkstoff hat alle übrigen Passagiere getötet.

Diğerleri, yataklarınızı seçin ve kişisel eşyanızı bırakın.

Alle übrigen, Kojen belegen und Einsatzuniformen anziehen.

Diğer kabine üyeleri Site R tesislerine ulaştırılıyor.

Die übrigen Kabinettsmitglieder wurden zu "Site R" gebracht.

diğer Alternative

Diğer seçenek, haftalık kan nakli. GCSF enjekte etmek.

Die Alternative wären Bluttransfusionen und Injektion von GCSF.

diğer sonstige, sonstig

Diğer meseleye gelirsek.

Die sonstigen Nachrichten.