Turkish-German translations for diş:

Zähne · Zahn · Weibchen · other translations

diş Zähne

İğne gibi dişleri, bükülmüş dudakları, sarı gözleri vardı.

Zähne wie Nadeln, verzerrte Lippen, gelbe Augen.

Daha çok diş istedin.

Sie wollten mehr Zähne.

Annemin dişleri gibi

Wie Mamas Zähne.

Click to see more example sentences
diş Zahn

Bir diş daha.

Noch ein Zahn.

Bir dişin yok mu?

Fehlt da ein Zahn?

Bir adam görürsün sabit bakışlı kafası yana eğik ve dişleri katır gibi.

Seht hier einen Mann mit stählernem Blick mit geneigtem Kopf und Zähnen wie ein Maultier.

Click to see more example sentences
diş Weibchen

Anlamı, bu dişiyle tanışması onun ilkel içgüdülerini yeniden uyandırdı.

Es bedeutet, das Weibchen hat seine Urinstinkte neu erweckt.