Turkish-German translations for dikey:

vertikal · other translations

dikey vertikal

Gözler yatay, burun dikey

Augen horizontal, Nase vertikal.

Dikey tasarımlı bütünleşik fabrikamız dünyanın en hızlısıdır.

Unsere vertikal integrierte Fertigungsanlage ist die schnellste der Welt.