Turkish-German translations for dindar:

religiös · fromm · gläubig · other translations

dindar religiös

Sen çok dindar mısın?

Sind Sie sehr religiös?

Dindar bir adam mısınız, Mr. Monk?

Sind Sie religiös. Mr. Monk?

Ben dindar bir adam değilim.

Ich bin kein religiöser Mann.

Click to see more example sentences
dindar fromm

Abu Jaafar dindar bir genç adam, camilerin bir güvercini, bir savaşçı,

Abu Jaafar ist ein junger frommer Mann, eine Taube der Moscheen, ein Kämpfer,

Sen dindar bir adamsın.

Du bist ein frommer Mann.

O çok dindar bir insandı. Ama sonuçta bir insandı.

Sie war fromm, aber sie war auch ein Mensch,

Click to see more example sentences
dindar gläubig

Dindar biri misin?

Bist du gläubig?

Siz dindar mısınız Profesör?

Sie sind gläubig, Herr Professor?

Çok dindar ve düzenli olarak kiliseye gidiyor.

Er geht regelmäßig zur Kirche. Er ist sehr gläubig.

Click to see more example sentences