Turkish-German translations for diplomatik:

diplomatisch · other translations

diplomatik diplomatisch

Diplomatik dokunulmazlığım var benim.

Ich habe diplomatische Immunität.

Diplomatik bir sorumluluğum var.

Ich habe diplomatische Pflichten.

Hayır, vardır diplomatik dokunulmazlık.

Nein, er hat diplomatische Immunität.

Click to see more example sentences