Turkish-German translations for direniş:

Widerstand · Widerstandsbewegung · other translations

direniş Widerstand

Bu şartlar altında, fiziksel direniş, etkisiz olur.

Unter diesen Umständen ist körperlicher Widerstand ineffektiv.

Bir direniş seziyorum.

Ich spüre Widerstand.

O zaman direniş burada başlar.

Dann beginnt der Widerstand hier.

Click to see more example sentences
direniş Widerstandsbewegung

Yeni bir direniş hareketi oluşturacağız.

Eine neue Widerstandsbewegung bilden.

Ben daha çok buna direniş hareketi derdim.

Ich würde es lieber Widerstandsbewegung nennen.

Ve tüm izler terörist lider Matthias ve onun Direniş'ine işaret ediyor.

Alle Zeichen deuten auf Terrorchef Matthias und seine Widerstandsbewegung.

Click to see more example sentences