Turkish-German translations for diye:

nicht · namens · dass · other translations

diye nicht

Denise Harris'in Alexandria'lı olmadığını biliyorum çünkü Denise Harris diye biri yok.

Ich weiß, dass Denise Harris nicht aus Alexandria ist, denn Denise Harris existiert nicht.

Hayatım bu çok güzel fakat "en süperi" diye bir kelime yok.

Das ist wundervoll. Aber das Wort "die primaste" gibt es nicht.

Ve şirketin aracısı olan Joseph Vacher diye biri var görünmüyor.

Und der Firmenkontakt, Joseph Vacher, scheint auch nicht zu existieren.

Click to see more example sentences
diye namens

Bu herif bencilim diye bağırıyor.

Dieser Typ schreit seinen eigenen Namen.

Gunderson diye küçük bir kasabada. Sanırım.

Kleine Stadt namens Gunderson, glaube ich.

Natasha diye bir kız arıyor.

Ein Mädchen namens Natasha rief an.

Click to see more example sentences
diye dass

Başta ben de senin gibi, kanatlı bir böcek diye düşündüm. Evet, belki kelebek diye.

Anfangs dachte ich wie Sie, dass es eine Art geflügeltes Insekt sei, vielleicht ein Schmetterling.

Diyelim ki Bay Gekko ve benim ciddi bir çıkar çatışmamız var.

Sagen wir, dass ich und Mr. Gekko einen ernsten Interessenkonflikt austragen.

Çünkü bu çok ilginç olabilir diye düşündüm.

Weil ich denk', dass das sehr interessant sein kann.

Click to see more example sentences