doğdum

Sonrasında, annem ve babam evlendi. Ve üç yıl sonra da ben doğdum.

Danach heirateten meine Eltern, drei Jahre später wurde ich geboren.

Dokuz ay sonra, ben doğmuşum.

Neun Monate später wurde ich geboren.

O halde ben nasıl doğdum?

Wie wurde ich dann geboren?

Bir sanat eseri doğar.

Ein Kunstwerk wird geboren.

Ben bunun için doğdum.

Dazu wurde ich geboren.

Yeniden doğmuşum gibi hissediyorum.

Ich fühl mich wie neugeboren.

Ben bunun için doğmuşum.

Ich wurde hierfür geboren.

Ben normal doğumla doğdum, ama sezaryenle büyütüldüm.

Ich wurde normal geboren, aber wie ein Kaiserschnitt-Kind erzogen.

Ben bunun için doğmuşum, Jason.

Dafür wurde ich geboren, Jason.

Ben de orada doğdum.

Da bin ich geboren.