doğmadan

Sen daha doğmadan önce ben desen hazırlıyordum!

Ich entwarf schon Muster, bevor Sie Milch nuckelten!

Evet. George doğmadan birkaç hafta önce.

Ein paar Wochen, bevor George geboren wurde.

New York, ben doğmadan önce.

New York, bevor ich geboren wurde.

Bu tablo sen doğmadan önce de burada asılıydı.

Dieses Bild hing hier schon, bevor du geboren wurdest.

Ben herkesin duygusal ve fiziksel anlamda yeniden doğmaya ihtiyacı var.

Ich denke nur, dass jeder eine emotionale und physische Wiedergeburt braucht.

San Francisco, doğma ve büyüme.

San Francisco. Geboren und aufgewachsen.

Fakat sonra güneş doğmaya başladı.

Doch dann begann die Sonne aufzugehen.

Sen doğmadan da önce ve sen öldükten de sonra.

Bevor Sie geboren wurden. Und nachdem Sie gestorben sind.

Büyük, yeşil ve tamamen anadan doğma.

Groß und grün und splitternackt.

En iyi arkadaşlarımdan biri Mugglelardan doğma.

Meine beste Freundin ist muggelstämmig.