dolabını

Dolapta, üçüncü çekmece!

Schrank, dritte Schublade!

Dubin'in şoförünü bulduk, aşağıda bir dolaba kilitlenmiş vaziyette.

Wir fanden Dubins Taxifahrer eingesperrt in einem Wandschrank.

Brian Fantana'nın görkemli prezervatif dolabı.

Brian Fantanas glorreichen Kabinett von Kondomen.

Gömme dolap mı?

' Ne Schrankwand?

Düz ekran televizyon, dolap dolusu yeni giysiler.

Flachbild-TV, der Schrank voller neuer Kleider.

Gizemin parlak, tozlu dolabı ilginçliklerle doludur.

Ein farbenprächtiges, staubiges Gelass von Geheimnissen.

Bak, şu dolabın çekmecesinde bir bıçak var.

In der Schublade dieses Schranks liegt ein Messer.

Sonra görüşelim, depo dolabı, B Biriminde.

Triff mich später, Abstellraum, Einheit B.

Alex'in orada bir dolabı varmış.

Alex hatte einen Abstellraum da.

Burada kilitli bir dolap var, efendim.

Hier ist ein verschlossener Schrank, Sir.