Turkish-German translations for donuk:

glanzlos · trüb · dumpf · other translations

donuk

Zafer vuruşu donuk uyanışı sınırlandırır.

Siegstreik beeinträchtigt bereiften Nachstrom.

Tek gözlü Willy birazcık donuk duruyor.

Der einäugige Willy ist ein wenig farblos.

Ama bu çok donuk!

Aber das ist so öde!

Hımbıl, yavaş, ağır, kurşun gibi donuk.

Träg, unbehilflich, schwer und bleich wie Blei.

Görünen o ki Müfettiş Clouseau Bayan Solandres'i hiç de donuk bulmamış.

Es scheint, Inspektor Clouseau empfindet Miss Solandres nicht als fad.

Işıklar bir saniyeliğine donuklaştı, ama figürler yerlerinden bile kıpırdamadılar

Das Licht war kurz gedämpft, aber die gestalten fIackerten nicht mal.

Bir yerdeki donuk bir gölün mü?

Ein zugefrorener See im Nirgendwo.

Donuk. Donuk bakış.

Dieser starre Blick.