Turkish-German translations for dua etmek:

beten · other translations

dua etmek beten

Hepimiz Prens Joffrey'nin sağlığına kavuşması için dua ediyoruz.

Wir alle beten für Prinz Joffreys vollständige Genesung.

Unut onu Ya da Tanrı'ya dua et.

Vergessen Sie sie oder beten Sie!

Ona dua et.

Betet für sie.

Click to see more example sentences