Turkish-German translations for dua:

Gebet · Gebete · Vaterunser · Gebet Beten · other translations

dua Gebet

Hayır, bir dua.

Nein, ein Gebet.

Bir dua gibi.

Wie ein Gebet.

İki saattir dua ediyor!

Zwei Stunden beim Gebet!

Click to see more example sentences
dua Gebete

Bu aptallar, duaların Tanner'ın oğlunu kurtaracağına inanıyor.

Diese Idioten denken, Gebete beschützen Tanners Sohn.

Onların şimdi dualara ihtiyacı var.

Ihre Schwester braucht jetzt Ihre Gebete.

Dua kavramı benim için oldukça yeni bir şey.

Nun, Gebete sind ein ziemlich neues Konzept für mich.

Click to see more example sentences
dua Vaterunser

Şimdi Yüce Tanrımız duasını okur musun lütfen?

Jetzt wurdest du jetzt bitte das Vaterunser aufsagen?

Yüce Tanrımız duasını oku.

Sag das Vaterunser auf.

dua Gebet Beten

Tek bir cevap var, dua etmek.

Es gibt nur eine Antwort: Beten.