Turkish-German translations for eğitim:

Training · Ausbildungen, Ausbildung · bildung · Erziehungen, Erziehung · Unterricht · Bildungswesen · Studium · Trainingsprogramm · other translations

eğitim Training

Skarralılarla mücadele eğitimi.

Einem anti-scarranischen Training.

Tüm Rus diplomatları FSB'den karşı istihbarat eğitimi alırlar.

Alle russischen Diplomaten absolvieren das FSB-Training zur Gegenspionage.

Hey, çocuk akademisi eğitimi.

Hey, Junior Akademie Training.

Click to see more example sentences
eğitim Ausbildungen, Ausbildung

Ama hiç eğitimin ya tecrüben yok.

Aber keine Ausbildung oder Erfahrung.

Kapsamlı bir eğitim alacaksınız.

Ihre Ausbildung wird umfassend sein.

Bu adamın askerî eğitimi var, değil mi?

Der Kerl hat doch eine militärische Ausbildung.

Click to see more example sentences
eğitim bildung

Şimdi gerçekten eğitim alıyoruz, değil mi?

Jetzt kriegen wir wirklich eine Bildung!

Para, eğitim, nüfuz.

Geld, Bildung, Einfluss.

Neden? Eğitim için.

Für unsere Bildung.

Click to see more example sentences
eğitim Erziehungen, Erziehung

Bilgi, eğitim, deneyim.

Wissen, Erziehung, Erfahrung.

Birinci sınıf eğitimin ayrıcalığı.

Das Privileg einer erstklassigen Erziehung!

Belki de eğitimin için en iyisi bu.

Für Ihre Erziehung mag es ja das Beste sein.

Click to see more example sentences
eğitim Unterricht

Eğitim, yazarlık, seyahat.

Unterrichten, schreiben, reisen.

Sen eğitim verirsin.

Du könntest unterrichten.

Ben. Yeni stajyerlere eğitim verme zamanı.

Zeit, die neuen Internisten zu unterrichten.

eğitim Bildungswesen

Teknik okul katliamından beri Milli Eğitim'in ödü kopuyor.

Seit dem Lépin-Amoklauf greift das Bildungswesen hart durch.

eğitim Studium

Yıllar süren genetik, Yale eğitimi ve doğru terziye maloluyor.

Das ist Vererbung, ein Studium in Yale und der richtige Schneider.

eğitim Trainingsprogramm

Hayır, ben eğitim programındayım.

Nein, ich bin im Trainingsprogramm.