Turkish-German translations for ebediyen:

für immer · other translations

ebediyen für immer

Jack ve Rebecca uyandıklarında Pete ve Myka ebediyen yok olacaklar.

Wenn Jack und Rebecca aufwachen, sind Pete und Myka für immer verloren.

Bundan sonra ebediyen onları kaybedebiliriz.

Damnach sind sie für immer verhoremn.

Chan ve Jan Ebediyen.

Chan und Jan für immer".