ekleyin

Bir şey eklemek istiyorum.

Ich möchte etwas hinzufügen.

Yıldız Filosu'na raporumuza güvenlik araştırmasını da ekleyin.

Bericht an Sternenflotte ergänzen: Sicherheits-Check negativ.

Dr. Yang eklemek istediğin bir şeyler mi var?

Dr. Yang wollen sie noch etwas hinzufügen?

Lily bir hafta daha ekledi, aferin.

Lily hat noch eine Woche drangehängt, supi.

Ressam şuda çözülen keten tohumu yağlı Altın Varak eklemiş..

Der Künstler fügte gewässerte Leinölfirnis mit Blattgold hinzu.

Tosh sonuna bir mesaj eklemiş.

Tosh hat eine Nachricht hinterlassen.

Bir şey ekledi mi o?

Hat er etwas hinzugefügt?

Susan öğretmenlikten kazandığı gelire, yeni bir şey gizli bir eklemişti.

Susan hatte neben ihrer Lehrertätigkeit einen geheimen Job, der sie angreifbar machte

Ve klorpromazin eklemek gibi birkaç iyileştirme yaptın.

Und Sie machten einige Verbesserungen, wie Chlorpromazin hinzuzufügen.

Facebook Wren Desantis yeni bir video ekledi

Facebook Wren Desantis hat ein neues Video