Turkish-German translations for el:

Hände, Hand · El · Al · Pfote · bekommen · Hands · erhalten · other translations

We also found translations for word El in German.

el Hände, Hand

Ama benim de elim kolum bağlı.

Aber meine Hände sind gebunden.

Elim kolum bağlı, Carl. Frank

Meine Hände sind gebunden, Carl.

İki eline de ihtiyacın var!

Du brauchst zwei Hände!

Click to see more example sentences
el El

Ama sen Jor-el'in kahiniydin.

Aber sie sind Jor-El's Orakel.

Bay Eli Gold.

Mr. Eli Gold.

Bu el, Eli için olsun.

Diese Hand ist für Eli.

Click to see more example sentences
el Al

Uyuyan üç el kaide elemanını siz kaybettiniz.

Sie haben drei Al-Qaida Schläfer verloren.

El-Cezire bile var.

Sogar Al Jazeera.

Bu adam Prens Malik El Eyyübi-n-Shadi.

Dieser Mann ist Prinz Malik al-Ayyubi-n-Shadi!

Click to see more example sentences
el Pfote

Çek pis ellerini üzerimden. Defol.

Nimm deine dreckigen Pfoten weg.

Çek o pis ellerini.

Nimm deine Pfoten weg.

Çek ellerini üzerimden, cehennemden postayla sipariş edilmiş gelin!

Nimm deine Pfoten weg, du billiges Versandhaus-Flittchen!

Click to see more example sentences
el bekommen

Hayır. Baksana elimde üç tane pompa var.

Nein, denn, seht, ich habe drei Pömpel bekommen.

Eli, bir kriz daha geçirirse bundan Chloe zarar görebilir.

Eli, wenn sie einen weiteren Anfall bekommt, könnte Chloe verletzt werden.

Buradan El Cajon'a bütün ev kedileri kölen olacak.

Du bekommst jede Hauskatze von hier bis El Cajon.

Click to see more example sentences
el Hands

Her bir yaprakta, her bir bulutta bizi yaratanın ellerini gördüm.

Every leaf, every cloud I see the hands Which have formed us

Bunlar Sarı El'in adamları.

Das sind Yellow Hands Männer!

Melek bize "Tanrı'nın Elleri" dedi.

Der Engel nannte uns "God's Hands

el erhalten

Tyler, Conrad ve Victoria'yı ifşa edecek parçalanmış konuşma kağıdını eline geçirmiş.

Tyler erhielt eine geschredderte Rede, die Conrad und Victoria bloßstellte.